A A A

Projekt pt."SPRAWNIEJSZE JUTRO"podsumowanie

Spotkanie podopiecznych Fundacji BEZ i ich rodzin z biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofem Włodarczykiem

Warsztaty w Przystani Domina w Bystrznie

W dniu 08.12.2018 r. podopieczni Fundacji BEZ uczestniczyli w warsztatach które odbyły się w Przystani Domina w Bystrznie.

Projekt pt."SPRAWNIEJSZE JUTRO"

Nasi mali podopieczni odwiedzili Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Nasi mali podopieczni odwiedzili Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.